1с141, 1с142 цилиндрич. 1,5/3,0/4,5л + чайник 3,5л